Telefony alarmowe

 Telefony alarmowe:
 Pogotowie ratunkowe: 999
 Straż pożarna: 998
 Policja: 997
 Numer alarmowy (z telefonu komórkowego): 112
 Straż miejska: 986
 Pogotowie Energetyczne: 991
 Pogotowie Gazowe: 992
 Pogotowie Ciepłownicze: 993
 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne: 994
 WOPR (Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe): 601-100-100
 GOPR (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe): 601-100-300

  • Drukuj