Porady

  Postępowanie:

1. Oceń sytuację i zabezpiecz miejsce wypadku, (pomagaj z rozsądkiem, nie możesz stać się kolejnym poszkodowanym);
2. Podczas udzielania pierwszej pomocy używaj rękawiczek izolujących. 3. Podczas sztucznego oddychania używaj maseczki, ustnika lub innego sprzętu chroniącego ratownika;
4. Nie przenoś poszkodowanego bez potrzeby (wyjątek: jeśli dalsze przebywanie w miejscu wypadku powoduje zagrożenie dla życia poszkodowanego, lub ofiary);
5. Nie podawaj poszkodowanemu nic do picia i jedzenia;
6. Gdy jest to wypadek drogowy wezwij straż pożarną (nr tel. 998, lub 112), natomiast jeśli wzywasz pomoc do osoby leżącej np. na chodniku wezwij pogotowie (nr tel. 999, lub 112);

   Co należy podać dyspozytorowi, przy wzywaniu pomocy:

1. Podajemy dokładnie miejsce zaistniałego zdarzenia;
2. Podajemy informację o tym co się stało;
3. Podajemy liczbę stan osób poszkodowanych, oraz jeśli jest to wypadek drogowy powinniśmy powiedzieć czy ofiara jest uwięziona w samochodzie;
4. Podajemy swoje imię i nazwisko;

    Postępowanie wstępne (max. 3 min.):
1. Określenie stanu świadomości poszkodowanego;
2. Ocena drożności dróg oddechowych;
3. Określenie obecności, lub braku oddechu;
4. Określenie obecności, lub braku tętna; 

                     POSZKODOWANY NIEPRZYTOMNY

1. Sprawdź stan przytomności (każ otworzyć oczy, spytaj o nazwisko, dzień tygodnia);
2. Oceń drożność dróg oddechowych;
3. Sprawdź oddech (przybliż swoją twarz do ust ratowanego i zbadaj oddech za pomocą wzroku, słuchu i czucia - widoczne ruchy klatki piersiowej, słyszalny szmer oddechu, wyczuwalny wydech);
4. Sprawdź tętno na tętnicy szyjnej (połóż dwa Palce na tętnicy szyjnej); 
    
  Poszkodowany nieprzytomny, oddycha, ma zachowane tętno:

1. Zapewnij drożność dróg oddechowych;
2. Kontroluj oddech i tętno (w każdej minucie sprawdzaj czynności życiowe);
3. Nie zostawiaj poszkodowanego samego, w razie potrzeby opuszczenia go - w celu wezwania pomocy - ułóż go w pozycji bocznej ustalonej (jeżeli jesteś sam); nie układaj w pozycji bocznej ustalonej, przy urazie kręgosłupa.

   Poszkodowany nieprzytomny - brak oddechu, ma zachowaneZ
                                                     tętno:
 

1. Przywróć drożność dróg oddechowych - usuń z jamy ustnej ciała obce, skontroluj oddychanie;
2. Wykonaj dwa wdmuchnięcia; 3. Skontroluj tętno;
4. Wykonaj 10 - 12 wdmuchnięć w ciągu 1 minuty do ust poszkodowanego, utrzymując cały czas jego głowę w odchyleniu;
5. W każdej chwili kontroluj oddech i tętno; 

         Poszkodowany nieprzytomny - brak oddechu i tętna:

1. Ułożyć poszkodowanego na wnak na twardym podłożu;
2. Sztuczne oddychanie połączyć z masażem serca:
   a) udrożnić drogi oddechowe, lekko odchylić głowę ku tyłowi i unosząc brodę poszkodowanego, wykonać dwa wdmuchnięcia powietrza do jego płuc zaciskając nos poszkodowanego;
    b) pownie sprawdzić tętno - przy braku tętna wykonać jeszcze raz dwa wdmuchnięcia;
    c) położyć ręce na klatce piersiowej i wykonać 15 ucisków na mostek (1/3 dolnej poweierzchni mostka), powtarzać czynności w rytmie 2 wdechy na 15 ucisków aż do nadejścia pomocy; 
    d) uciskając klatkę piersiową - osoby dorosłej - na głębokość 3-5 cm. z częstotliwością 100 uciśnieć na minutę;
    e) wszystkie czynności należy wykonywać rytmicznie i spokojnie;

                   KRWOTOK - zasady postępowania:

1. Rany opatrujemy w rękawiczkach
2. Rany opatrujemy jałową gazą
3. Ciał obcych nie wyciągamy z ran
4. Ran nie traktujemy żadnymi środkami chemicznymi

                         Pierwsza pomoc przy krwotoku z nosa

1. Posadź poszkodowanego z głową przechyloną do przodu
2. Zaciskaj skrzydełka nosa, luzując co 1 min 3. Na grzbiet nosa przyłóż zimny okład 

                 Pierwsza pomoc przy krwotoku z kończyny

1. W miarę możliwości ułóż poszkodowanego w pozycji leżącej
2. Jeśli nie ma złamania unieś zranioną kończynę powyżej poziomu serca 3. Załóż opatrunek uciskowy 

                                        WSTRZĄS

1. Zatamuj krwawienie
2. Ułóż poszkodowanego w pozycji z nogami uniesionymi wyżej
3. Chroń przed utratą ciepła
4. Kontroluj czynności życiowe 

                                        ZŁAMANIE

1. Jeśli pojawiło się krwawienie załóż opatrunek
2. Jeśli musisz przenieść poszkodowanego w inne miejsce pamiętaj o unieruchomieniu złamanej kończyny

                           Postępowanie w urazach kręgosłupa

1. spokój poszkodowanego i powiedz aby się nie ruszał
2. Podtrzymuj głowę w pozycji prawidłowej
3. Do przenoszenia rannego muszą być 4 osoby 

                                  Postępowanie w urazach głowy

1. Ułóż poszkodowanego w pozycji leżącej
2. Głowa musi być ułożona na 20-30 cm wyżej
3. Jeśli pojawiło się krwawienie załóż opatrunek bez uciskania rany

                                                OPARZENIE


1. Połóż rannego płasko, chroniąc miejsce oparzenia przed kontaktem z ziemią
2. Schładzaj ranę oparzeniową zimna czystą wodą przez 15-25min
3. Jeśli oparzenie obejmuje dużą powierzchnie ciała to schładzanie jednorazowe
4. Kontroluj oddech i tętno
5. Jeśli można zdejmij z miejsca oparzenia biżuterię, paski, buty
6. Ranę okryj jałowym opatrunkiem 

                                                 OMDLENIE

1. Ułóż poszkodowanego na wznak
2. Unieś jego nogi na wysokość 20-30 cm
3. Zadbaj o dopływ świeżego powietrza
4. Sprawdź czy ranny nie doznał innego urazu

                                         PORAŻENIE PRĄDEM

1. Odłącz ratowanego od źródła prądu
2. Sprawdź czy ratowany oddycha- jeśli nie natychmiast rozpocznij sztuczne oddychanie
3. Sprawdź czy ratowany ma wyczuwalne tętno - jeśli nie natychmiast podejmij sztuczny masaż serca
4. Sprawdź czy poszkodowany nie doznał innych urazów
5. Załóż opatrunek na oparzone miejsca

                                   BÓL W KLATCE PIERSIOWEJ

1. Posadź lub połóż ratowanego
2. Zapewnij dostęp świeżego powietrza
3. Pod język podaj Nitroglicerynę
4. Jeśli ból nie ustępuje po 15 min podejrzewaj zawał mięśnia sercowego 5. Podaj tabletkę Aspiryny lub Polopiryny
6. Kontroluj oddech i tętno

 

 

Losowe Zdjęcie

Brak grafik

Mapa

{mosmap}

Licznik odwiedzin

Copyright © osp.ugporaj.pl 2022